Press "Enter" to skip to content
 • WELCOME TO CZECHGLOBE
  Global Change Research Institute CAS
 • WE EXPLORE ATMOSPHERE...
  CzechGlobe • Global Change Research Institute CAS
 • WE EXPLORE BIOSPHERE...
  CzechGlobe • Global Change Research Institute CAS
 • WE EXPLORE ECOSYSTEMS...
  CzechGlobe • Global Change Research Institute CAS
 • WE EXPLORE SOCIETY...
  CzechGlobe • Global Change Research Institute CAS
 • FOR A BETTER FUTURE...
  CzechGlobe • Global Change Research Institute CAS

Welcome to Czechglobe

Welcome to the website of CzechGlobe – Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences (GCRI). GCRI is a public research institution, European center of excellence investigating the ongoing global change and its impact on the atmosphere, biosphere and human society through the use of the latest techniques and instrumentation.

Portál monitoringu a předpovědi půdního sucha. Kombinuje data pozemních měření, dynamického modelu vodní bilance, metod dálkového průzkumu Země a pozorování široké sítě zpravodajů.
Portál zaměřený na popis dlouhodobého vývoje klimatických podmínek, meteorologických extrémů a jejich dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu.
Webové portály pro monitoring a hodnocení stavu vegetace a výnosů, monitoring a předpovědi abiotických a biotických rizik pro zemědělské plodiny a rizik požárů
Unikátní platforma pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy
Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.
Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.
Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury. Zapojení CzechGlobe do projektů zařazených v Cestovní mapě ESFRI.